Zilverdragers

Tijdens lokale, regionale of landelijke gildewedstrijden of bijeenkomsten worden er wedstrijden gehouden, zowel in  groepsverband als individueel. Het gaat dan om wedstrijden in schieten, trommen, standaardrijden, jeu de boules en vendelen. Ook zijn er prijzen te verdienen op een gilde tentoonstelling en in de gildeoptochten. De prijzen bestaan bijna altijd uit Zilveren Schilden. Ons gilde heeft een groot aantal schilden in ons gildehuis tentoongesteld en een klein aantal worden in een gildeoptocht meegedragen door zo genoemde “Zilverdragers”  Ze zijn herkenbaar aan een zwarte fluwele vest waarop de zilveren schilden zijn bevestigd. Op dit moment heeft het Gilde drie van deze vesten.