Vaandrig

vaandelDe vaandrig is de persoon binnen het gilde die het vaandel draagt. Het vaandel wordt altijd vooraan in het gilde meegevoerd door de vaandrig.

Vaandel
Het gildevaan is (naast kleding) het belangrijkste herkenningsteken van het gilde. Attente toeschouwers kunnen uit het gildevaandel een heleboel informatie halen omtrent het gilde: schutterspatronen, jaar van oprichting, herkomst en activiteiten van het gilde.

Het gildevaandel mag betreden worden door de paus en de koningin/koning der Nederlanden bij hun eerste bezoek aan een bepaalde manifestatie, stad of streek. Daarbij dienen dan uiteraard ook de gilden te zijn uitgenodigd ter opluistering. Daarnaast betreedt de nieuwe gildekoning het vaandel tijdens diens installatie. Verder mag niemand het gildevaandel betreden.

Ons oude gildevaandel
Ons gilde heeft nog een gildevaan in haar bezit dat begin 1900 is gemaakt door mevrouw v.d. Burg-Brekelmans, de zuster van de toenmalige koning van het gilde. De afmetingen zijn ± 2 x 2 meter.
Een linnen geschilderd medaillon is centraal aangebracht op een achtergrond van witte zijde. De randen van het vaan zijn uitgevoerd in stroken van lichtblauwe zijde met rode hoekstukken. Op het medaillon is Sint Sebastiaan afgebeeld en het is omringd met 8 rode banen, welke symbolisch de pijlen voorstellen waarmee Sint Sebastiaan werd doorboord.
In 1946 is het doek gerestaureerd door mejuffrouw Cor v.d. Voort en in 1964 het medaillon door de heer Grips, kunstschilder en gildekenner uit Vught.
Het oude vaandel werd tot 1972 gebruikt en hangt nu in de St. Lambertus kerk in Udenhout.

Ons nieuwe gildevaandel
Na de kringdag van 9 augustus 1970 benaderde mejuffrouw Lucie Vermeer het gilde om te kijken naar de mogelijkheid voor een beter en mooier vaandel. Mejuffrouw Vermeer, erg geïnteresseerd in het gilde in het algemeen en het vaan in het bijzonder, bood haar diensten aan om eventueel een nieuwe vaandel te maken.
Na diverse bestuursvergaderingen, werd besloten een nieuwe vaandel aan te schaffen.

De toenmalige gildeheer pastoor Prinsen gebruikte zijn contacten om vanuit Duitsland aan een ontwerp op ware grootte (van 2 x 2 meter) te komen, met een prachtige weergave van ideeën.
Hier werden nog kleine aanpassingen in aangebracht. Ook de originele tekeningen zijn er en deze liggen bij het regionaal archief. zie PDF