’t Schutsweike

Dit stuk grond, gelegen aan de Kreitenmolenstraat te Udenhout, is gezamenlijk terrein van beide gilden in Udenhout (Sint Antonius – Sint Sebastiaan en Sint Joris). Er is een schutsboom op geplaatst waarop om de drie jaar om het koningsschap word geschoten.

Volgens traditie wordt het perceel verpacht aan een gildebroeder uit een van beide gilden. Naast het betalen van de pachtsom, is hij verplicht om het terrein in het jaar van het koningsschieten “begaanbaar” te houden.

Diverse pogingen zijn reeds ondernomen om te onderzoeken hoe lang dit perceel al eigendom is, men blijft echter steken in de kadastrale beschrijvingen uit de tijd van Napoleon (± 1800).

In het archief bevindt zich nog een aanslag “grondbelasting” uit 1911, waaruit blijkt dat de toenmalige belasting (ad 76 cent) in zijn geheel werd voldaan.
In 1972 werd het perceel iets verlegd en opnieuw kadastraal beschreven als gevolg van de aanleg van een nieuwe provinciale weg. De oppervlakte bedraagt 38,95 are.