Statiedag

De statiedag, ook wel teerdag genoemd, is de jaarlijkse feestdag van het gilde waarbij de naamdag van de patroonheiligen gevierd wordt. Deze dag wordt altijd gehouden op de zaterdag die het dichtst bij 20 januari valt. Dit is de herdenkingsdag van Sint Sebastiaan. De herdenkingsdag van Sint Antonius is 17 januari.

Om 08.30 uur verzamelen de gildebroeders zich om de jaarlijkse statiedag te vieren. In optocht gaan we naar de Lambertuskerk, waar de Gildemis wordt bijgewoond. Tijdens deze Gildemis worden eventuele nieuwe gildebroeders geïnstalleerd door hun belofte af te leggen op het gildevaan. Als dit gedaan is, wordt de nieuwe gildebroeder door de gildeheer(pastor) omhangen met de gildesjerp en ontvangt hij van de hoofdman zijn gildehoed.

Na de gildemis wordt op het kerkplein de vendelgroet gebracht ter vernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijk- en wereld gezag. Daarna volgt een rondgang door Udenhout waarbij traditiegetrouw het bejaardenhuis “De Eikelaar” bezocht wordt, waar de vendelgroet gebracht wordt aan de koning en de koningin van “De Eikelaar”. Door hen wordt het gilde uitgenodigd om binnen koffie en erewijn te drinken.

Hierna gaan we naar het gildehuis voor een maaltijd. Alle gildebroeders met genodigden zetten zich aan tafel voor de gildemaaltijd die traditioneel bestaat uit boerenmik met zult. De gildeheer wordt verzocht in gebed voor te gaan, hierna leest de hoofdman zijn jaarverslag voor. Dit gebeurd traditioneel op rijm.  Hierbij is de openingsregel:
“Gildebroeders, maakt plezieren met de trommen en de fluit. Laat ons blij deze teerdag vieren, want wederom is er een jaar voorbij”.
Deze openingsregel wordt alle gildebroeders luid mee uit gesproken.

Het jaarverslag eindigt met de regels:
“Daarom gildebroeders, mag ik u allen vragen: zet u allen uw beste beentje voort laat de broederschap hoogtij vieren zoals dat bij de gildebroeders hoort”.

Hierna kunnen nog eventuele officiële gebeurtenissen op het programma staan, zoals het aanbieden van het koningsschild door de nieuwe koning, het uitreiken van onderscheidingen, enzovoort.

De middag wordt gebruikt voor diverse activiteiten. Er wordt in ieder geval gestreden om de Boslust-Troffee.
Rond 18.00 uur wordt er een maaltijd genuttigd en daarna wordt de Boslust-Troffee uitgereikt.