Standaardruiter

Standaardruiter
De standaardruiter rijdt op z’n paard en met het standaard zo’n tien meter voor het gilde uit en maakt daarbij een zigzag beweging over de volle breedte van de straat. Dit doet hij om de weg vrij te maken, zodat het gilde een onbelemmerde doorgang heeft.
Ook wordt de standaard meegevoerd tijdens wedstrijden op de diverse gildedagen. Zowel de standaard zelf als de standaardruiter dingen mee naar de prijzen. Voor het standaardrijden bestaan aparte wedstrijdreglementen
Onze standaardruiter draagt in principe hetzelfde tenue als zijn gildebroeders. Hij onderscheidt zich echter door het dragen van een mantel en rijlaarzen.
Het paardendek, in 1974 door mejuffrouw L. Vermeer gemaakt, is van groen/rood linnen met op de hoeken en randen de geborduurde afbeeldingen van de ’T’ van Sint Antonius, het Sint Sebastiaan-kruis, de Bossche-boom, Sint Lambertus, het wapen van Udenhout en de Nederlandse leeuw.
De haam is in 1981 vervaardigd door de gildebroeders Rinus Boudewijns en Cees van Ginneken. De haam is opgesierd met 10 zilveren prijsschilden die door de standaardruiter zelf werden gewonnen.

De standaard wordt gevoerd door de standaardruiter zodra het gilde zich in het openbaar vertoont.

Ons oude gildestandaard
In het archief bevindt zich een standaard die waarschijnlijk stamt uit 1736 en in gebruik is geweest tot 1976. Hij is uitgevoerd in een bruine stof, afgebiesd met geel lint en heeft de vorm van een wimpel. Op het oorspronkelijk medaillon, waarop het jaartal 1736 is aangebracht, zijn Sint Antonius en Sint Sebastiaan afgebeeld alsmede twee engeltjes.
In 1946 is door de eerdergenoemde heer Grips een nieuwe medaillon met dezelfde afbeelding geschilderd en op de standaard aangebracht. Voor de achterzijde is toen ook een medaillon gemaakt, waarop het wapen van Udenhout staat afgebeeld.
Deze standaard is achter glas ingelijst en hangt in het raadhuis te udenhout.

Op de statiedag in 1976 werd een nieuwe standaard gepresenteerd, die was ontworpen en geschilderd door pastoor Prinsen. Op een achtergrond van rode en groene zijde is een medaillon aangebracht met de afbeeldingen van Sint Antonius en Sint Sebastiaan. Deze standaard, die tot 1985 gebruikt werd, is achter glas ingelijst en hangt in `t klappeschoor.

Ons nieuw gildestandaard
Vanaf de statiedag in 1985 is de huidige standaard in gebruik. Het geheel werd wederom ontworpen door de heer Prinsen. Mevrouw L. van Dommelen verzorgde het borduurwerk en onze gildebroeders Bert Hogedoorn en Wil van der Laak zorgden respectievelijk voor het koperwerk en een nieuwe stok.

De nieuwe standaard heeft de vorm van een banier (een vertikale draagstok met aan de bovenzijde een horizontale steunstok). De standaard zelf is 95 cm breed en 63 cm hoog, aan de onderzijde versierd met goud-franje en aan de bovenzijde met lussen aan de horizontale stok bevestigd.

Op de achterzijde zijn de symbolen van Sint Antonius (T), Sint Sebastiaan, Sint Lambertus en het wapen van Udenhout aangebracht met in het midden de Bossche-boom.