Schietwedstrijd

boslust-trofeeHier worden de belangrijkste wedstrijden beschreven zoals die binnen ons gilde en tussen de gilden onderling gehouden worden. Daarnaast kennen we nog tal van uitwisselingswedstrijden tussen ons gilde en andere verenigingen.


Onderling Schieten

Ons gilde kent twee soorten kampioenschappen, te weten “opgelegd” en “vrije-hand”. Bij het “opgelegd” schieten steunt het geweer op een paal, zodat de schutter het geweer stevig en zonder al te veel beweging in zijn schouder kan trekken. “Het vrije-hand” schieten gebeurt zonder hulpmiddelen, zodat het geweer als het ware vrij op de schouder staat. Bij dit onderdeel is dan ook een hogere concentratie en beheersing noodzakelijk.

De wedstrijden “opgelegd” wordt op vijf bomen geschoten. Op deze bomen zijn elk drie vogels geplaatst, totaal zijn dus 15 punten te behalen. Begonnen wordt met het schieten van de meest linkse vogel. Gedurende de negen wedstrijden worden de punten opgeteld, zodat na de laatste wedstrijden in november de kampioen “opgelegd” bekend is.

Om ook minder goede schutters in de prijzen te laten vallen zijn de schutters ingedeeld in drie klassen: klasse A, klasse B en klasse C. Dit met de mogelijkheid tot promotie en degradatie. Naast het opgelegd schieten wordt er ook geschoten om de titel “club-kampioen vrije-hand”.

De onderlinge wedstrijden voor de jaarlijkse club-kampioenschappen worden elke eerste van de maand gehouden.
Een overzicht van de winnaars volgt hier in PDF.

het opgelegd schieten wordt er ook geschoten om de titel “club-kampioen vrije-hand”.

De onderlinge wedstrijden voor de jaarlijkse club-kampioenschappen worden elke eerste van de maand gehouden.
Een overzicht van de winnaars volgt hier in PDF.

Willem Meulendijk beker
Deze beker is in 1980 geschonken door onze oude kastelein en gildebroeder willem meulendijk en zijn vrouw Martha. Deze beker werdt elke maand bij onderling schieten uitgereikt aan degene die het hoogst aantal punten bij het opgelegd schieten heeft behaald. Bij een gelijk aantal punten wordt er gekampt. De wisselbeker kan nooit in zijn bezit krijgen en blijft eigendom van het gilde.

Jan van de Voort beker 

De “Jan van de voort – beker” is in 1979 ingesteld ter nagedachtenis aan de overleden van onze gildebroeder Jan van der Voort op 27 februari 1978.

Jan was lid vanaf 1921 en kreeg hiervoor in 1971 een koninklijke onderscheiding.
De beker wordt elk jaar op de derde zondag in november verschoten . De beker is een wisselbeker en kan derhalve niet definitief bij iemand in zijn bezit komen.
Een overzicht van de winnaars volgt hier in PDF.

Bart Rijkers trofee
De “Bart rijkers trofee” is in 1977 geschonken door de familie Rijkers als eerbetoon aan hun overleden vader Bart Rijkers, die op 16 nocember 1976 is overleden. Bart was lid van “weerbaarheid no.1” sinds 1925 en was in 1963 een van de initiatiefnemers van de fusie met het gilde. Bart werd in 1970 hiervoor benoemd tot ouderling. De trofee wordt elk jaar op de derde zondag in november verschoten. Aan de wedstrijd kunnen alleen gildebroeders en hun vrouwen deelnemen. De trofee wordt uitgereikt door een lid van de familie Rijkers die hiervoor jaarlijks een uitnodiging krijgt. Ook deze trofee is een wisselbekertrofee die niet definitief in iemands bezit kan komen.
Een overzicht van de winnaars volgt hier in PDF.

Boslusttrofee
De “Boslust-trofee” is in 1985 geschonken door onze kastelein Ad Driessen en zijn vrouw An en wordt jaarlijks door gildebroeders verschoten op de middag van de teerdag. Dit schieten gebeurt altijd op een andere manier dan wij gewend zijn of met een ander wapen.
Een overzicht van de winnaars volgt hier in PDF.

Bonds- en nationaal concoursen
Naast deze onderlinge wedstrijden worden er jaarlijks nog een twintigtal Nationale concoursen georganiseerd door de diverse gilden en die voor alle gilden toegankelijk zijn. Ons gilde organiseert zo`n concours elk jaar weer.
De resultaten van de persoonlijke onderdelen en korps/viertalonderdelen vind je op de website van de Driebonden. Hier vind je het jaarverslag van deze wedstrijden.

Nederlandse Kampioenschappen
Tweemaal per jaar wordt er een Nederlandse Kampioenschap georganiseerd (site van de N.F.V,W.S.). De vierde zondag in mei het “vrije-hand-schieten” en de vierde zondag in juni het “opgelegd schieten”.
Wij zijn als gilde in deze jaarlijkse titelstrijd zeer succesvol geweest.
Een overzicht van de winnaars volgt hier in PDF

Kruisboogschieten
Sinds 2010 wordt er geschoten met de kruisboog op de wip.

Handboogschieten
Er wordt er handboog op doel  geschoten.( 10 en 20 meter)

Kruisboog vlak

Er wordt kruisboogvlak geschoten. (10 en 20 meter)