Proclamatie

proclematie-dhr-cleassens-1Aan de vooravond van de statiedag (dit is de naamsdag van de patroonsheiligen) wordt tussen 19.00 en 21.00 uur bij een groot aantal notabelen van Udenhout de statiedag aangekondigd, geproclameerd. Ook gebeurt dit bij de koning, de keizer en de kastelein van het gildehuis.
In de praktijk wordt de eindtijd van 21:00 uur niet gehaald, daar de reisafstanden heden ten dage langer zijn dan vroeger. Het laatste adres wordt nu om ± 23:00 uur bezocht.

Met tamboer en vendelier(s) worden door een klein groepje gildebroeders deze notabelen bezocht, waarbij van een perkamenten rol de volgende proclamatie wordt voorgelezen;

“Het gilde st.ANTONIUS- st.SEBASTIAAN doet den volke van Udenhout en Biezemortel konde dat morgen, zaterdag …januari de jaarlijkse statiedag zal houden ter ere van zijn schutspatronen, de heilige ANTONIUS EN SEBASTIAAN.
Namens de gildebroeders : Zegt het voort.”

Deze laatste woorden “zegt het voort” worden door alle aanwezige gildebroeders in koor uitgesproken.

Het gebruik wil dat degene bij wie de statiedag wordt aangekondigd een finaniciele bijdrage levert. Dit geld wordt gestort in de gildekas als tegemoetkoming in de kosten van de teerdag.

Doordat de weersomstandigheden vaak slecht zijn (januari), worden de gildebroeders op diverse adressen binnen genodigd voor een hartverwarmende versnapering.