Overleden leden

Sinds ons bestaan 1963, zijn er al vele gildebroeders, zuster, ere leden, ere dekens en burgemeester overleden.

In een bijlage kan u zien wie hij of zij was met daarbij als dat voor handen was de informatie zie hier onder:

Naam: Datum: Functie: zie info PDF:
Dhr J Verhallen 26-05-1963 Kastelijn zie info PDF
Dhr Piet Weijtmans 08-10-1966 Schutter zie info PDF
Dhr E Heerkens 16-08-1969 1e deken zie info PDF
Mevr Korthout-v Loon 17-10-1969 Gildezuster(6) zie info PDF
Dhr Marinus Muyen 24-11-1969 Koning zie info PDF
Dhr Jan Korthout 04-05-1969 3e Deken zie info PDF
Dhr W Verhoeven 20-12-1970 Ere Hoofdman zie info PDF
Dhr Dorus van Osch 06-05-1971 Vaanderig zie info PDF
Dhr Jos van de Ven 28-06-1972 Schutter zie info PDF
Dhr Huub van Bergen 16-05-1973 Lid zie info PDF
Dhr J Verhoeven 24-04-1974 Lid zie info PDF
Dhr M Weijtmans 03-01-1975 Schutter zie info PDF
Dhr Bart Rijkers 19-11-1976 Ouderling zie info PDF
Dhr Jan Bosch 05-03-1975 Ouderling zie info PDF
Dhr W van Drunen 21-01-1978 Lid zie info PDF
Dhr Jan vd Voort 27-02-1978 Koning zie info PDF
Mevr vd Wouw-Bertens 17-09-1976 Gildezuster(20) zie info PDF
Mevr Weijtmans-Dekkers 22-05-1981 Gildezuster(12) zie info PDF
Mevr Rijkers-Pelders 29-01-1983 Gildezuster(13) zie info PDF
Dhr Piet vd Wouw 15-04-1983 Koning zie info PDF
Pastoor Karel Gevers 02-05-1983 Gildeheer zie info PDF
Mevr Heerkens-v Zon 14-08-1984 Gildezuster(03) zie info PDF
Mevr Weijtmans-Dekkers 02-01-1985 Gildezuster(26) zie info PDF
Mevr Verhallen-Heessels 24-02-1986 Gildezuster(1) zie info PDF
Cees van Ginneken 20-06-1986 Schutter zie info PDF
Mevr Lucia Vermeer 30-03-1987 Ere-Dekenin zie info PDF
Dhr Graad Weijtmans 13-03-1988 Schutter zie info PDF
Dhr Jo Muyen 15-07-1988 1e Deken zie info PDF
Dhr Bert Hogedoorn 16-08-1994 Koning/Schatbewaarder zie info PDF
Pastoor Karel Prinsen 28-11-1994 Ere-Gildeheer zie info PDF
Christ Hogedoorn 09-10-1998 Hoofdman zie info PDF
Dhr Hein Tops 19-03-2000 Ere-Hoofdman zie info PDF
Mevr Hogedoorn-Baart 05-09-2001 Gildezuster(28) zie info PDF
Dhr Rinus Boudewijns 19-02-2002 Koning zie info PDF
Dhr Tinus v Hest 11-03-2002 Schutter zie info PDF
Dhr Johan Stekelenburg 22-09-2003 Ere-Hoofdman zie info PDF
Mvr v Drunen-v-Hal 12-05-2009 Gildezuster(15) zie info PDF
Dhr Wil van Herp 24-03-2011 Ere-deken zie info PDF
Dhr. Kees van de Voort 20-06-2015 Ere-deken zie info PDF