Bazuinblazers

bazuinBazuinblazer

Samen met de tamboers luistert de bazuinblazer alle officiële activiteiten van het gilde op. Hoewel een aantal gilden een of meerdere bazuinblazers in hun gelederen heeft, is de bazuin veel minder in zwang dan de trom die onlosmakelijk met de gilden verbonden is.
Ons gilde heeft op dit moment geen actieve leden die bazuinblazen.

Bazuin
Onze gildebazuin is kort na de statiedag van 1967 door de gildeheer Prinsen en gildebroeder Bart Rijkers geschonken aan het gilde. In 1980 is door mejuffrouw Lucie Vermeer een vaantje gemaakt dat aan de onderzijde van de bazuin is bevestigd.

De afmetingen van het vaantje zijn 22 + 32 cm en het is verdeeld in vier groen/rode kwadranten. Op zowel de voor- als achterzijde zijn in de kwadranten de afbeeldingen geborduurd van: het wapen van Udenhout, Sint Lambertus, het Jeruzalemkruis van Sint Sebastiaan en de “T” van Sint Antonius.
In het midden is op de ene zijde de Bossche-boom afgebeeld, op de andere zijde het wapen van Kring Maasland, “Den rode Os”.
Het geheel is met goudgalon afgebiesd.