Meimaand

rf_32_mg_0734In 1976 werd ons gilde, door de toenmalige plebaan van de St Jan, verzocht de Hoogmis op Moederdag (tweede zondag in mei) met onze aanwezigheid op te luisteren.

Dit gebruik werd zeer op prijs gesteld, want op 17 november 1978 werd op de kring-vergadering het verzoek behandeld van de Broederschap van O.L. Vrouw van Den Bosch, om gedurende de mei-maanden alle Zondag-misvieringen in de ST. Jan-kathedraal op te luisteren met de aanwezigheid van de gilden.

Met slaande trom en vendels komt het gilde door het middenpad naar voren en nemen de gildebroeders plaats rond het priesterkoor.

Tijdens de concecratie wordt de groet met het vaan gebracht aan Maria, bij haar altaar in de St. Jan.

Jaarlijks luistert het gilde de hoogmis in de st Jan op.