Proclematie en Teerdag 2021

Teerdag 2021.
De proclamatie met de een hart onder de riem, alle adressen getrakteerd en de Teerdag niet zoals we gewend zijn, niet naar de Gilde mis en geen vendelgroet op het kerkplein en een ander wijze de vendelgroet bij de t Heem gebracht, en ook niet samen genieten van de koffie tafel met boerenmik met zult en hagelslag.
Geen middag activiteit en ook geen boslusttrofee waar we om strijden. Uiteindelijk een afsluiting met een Buffet zou fijn zijn geweest.
Helaas, maar alles voor de gezondheid van jullie allemaal.
We gaan er voor in 2022 om deze te vieren die dag: Zegt het Voort!

Rabo ClubSupport

De actie Rabo Club support heeft dit jaar voor ‘t gilde maar liefst het mooie bedrag van € 309.18 opgebracht. Wij besteden dit bedrag o.a. restauratie van de gilde trommen . Dankjewel voor alle stemmen!

Hoi Allemaal

Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,

Hopende dat jullie allemaal gezond mogen zijn!

Zorg goed voor jezelf en je omgeving in deze tijd, blijf alert en dat het je covid 19 buiten kan houden!

Wel een keer goed nieuws  zoals  jullie kunnen lezen, namens het bestuur heel hartelijk bedankt voor het stemmen!

Hoofdman Johan Vriens

Archief van het Gilde:

Archief van het Gilde:

1970 Dokter van keep 25 Jubileum
Dokter Paul van Keep (geboren te Breda op 9 maart 1918, huisarts van 1945 tot 1984) kwam op 6 juni 1944 naar Udenhout als assistent van dokter Lobach. Na het overlijden van dokter Lobach in 1945 werd door hem de praktijk voortgezet in het oude doktershuis in de Kreitenmolenstraat op nummer 5. Na zijn huwelijk met Nel Horsten in 1945 werd zijn echtgenote assistente in de dokterspraktijk en bleef de jaren door zijn rechterhand. De Indië-tijd betekende ruim twee jaar actieve dienst overzee als militair arts (1947-1949). De praktijk werd in die jaren waargenomen door dokter Margry. Op 22 augustus 1970 werden de heer en mevrouw Van Keep uitbundig en massaal door de Udenhoutse gemeenschap gehuldigd bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum als huisarts. De tweede grootse hulde vond plaats bij gelegenheid van zijn laatste spreekuur op 1 april 1984. Dokter Van Keep vervulde in de loop der jaren vele maatschappelijke functies, zoals docent van de EHBO, medisch adviseur van het Wit-Gele-Kruis, lid van het bestuur van Scouting en voorzitter van de Culturele Kring. Bij zijn afscheid ontving hij de gouden erepenning van de gemeente Udenhout. De praktijk werd overgenomen door dokter Louis Coret. Dokter Van Keep overleed op 13 mei 2001.

Raboclubsupport

Hoi Allemaal

Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,

Ja het is weer zover het jaarlijks Rabobank Clubsupport vanaf 5 oktober.

Je kan weer stemmen en we hopen natuurlijk dat dat jullie op ons doen.

Rabo app Site (zoeken) Gilde

ONS DOEL

Het gilde heeft een vijftal gilde trommen in het bezit. Waaronder 1 jeugdtrom.

Een aantal van deze trommen is aan restauratie toe. Drie stuks zijn van 1968 en1 is ouder.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit nieuwe vellen uitdeuken koperen ketel, schoonmaken spantouwen inregelen. Dit alles door een gespecialiseerd bedrijf.

Het zou zeer zekere fijn zijn om jullie stem te mogen krijgen.

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Hoofdman

 

Johan Vriens

2020 kermiskoningschieten

I.v.m Corona in 2020 geen Koningschieten bij het Gilde Sint Antonius-Sint Sebastiaan Udenhout. Ook de kermis in Udenhout is gecanceld. We vonden echter dat het kermisschieten op ons eigen complex wel kon doorgaan. Op een door Toon Beerendonk prachtig gemaakte houten vogel schoten alle aanwezige, tot deze na 95 schoten neer viel. De winnaar was de huidige Koning en Hoofdman Johan Vriens.

zie onderstaande link:

kermiskoningschieten

 

Kazuifel

Frank van Loon heeft ons een kostbaar geschenk aangeboden. Het gilde is voortaan in bezit van een eigen kazuifel, wat onze gildeheer mag dragen tijdens gilde plechtigheden in de kerk. Wij zijn hier als gilde erg vereert mee en dankbaar voor.

Hoofdman Johan Vriens is tijdens de Jaarlijkse Teerdag maar liefst driemaal onderscheiden

Hoofdman Johan Vriens is tijdens de Jaarlijkse Teerdag maar liefst driemaal onderscheiden. Hij kreeg voor zijn 40 jaar lidmaatschap, zijn inzet voor het Gilde en zijn verdienste voor de gemeenschap een Koninklijke onderscheiding, een Gouden Medaille van Kring Maasland en een zilver Speld van zijn eigen Gilde. Drie onderscheidingen die meer als verdient zijn. Gefeliciteerd.

kersttocht 2019 Enschot

Jaarlijks is er een Kersttocht, waar we allemaal veel plezier in hebben. Dit jaar was de route in Enschot.

Door een spontane actie heeft Rudi en Monique op hun inrit de kinderen op een vrolijke manier een snoepje aangeboden.

Wat klein begon, bleek in de uitvoering een groot succes.

Namens het bestuur heel hartelijk bedankt!

 

Zie fotogalerij klik (hier)


Bevrijdingsdag Udenhout

Op Zaterdag 26 oktober werd de bevrijding gevierd in Udenhout.

In het Tongerlooplein, waren vele verenigingen aanwezig  om hun gevoel van vrijheid te laten zien en horen.

Gezamelijk met het St Joris gilde hebben we een presentatie met verhalen gedaan en daarbij een vendelgroet.

een zeer mooie middag met veel publiek.