Rabo ClubSupport actie 2021.

Maandag 4 oktober start de stemperiode van de Rabo ClubSupport actie 2021.

U kunt uw stem uitbrengen t/m 25 oktober.

Dit is een uitgelezen kans om uw favoriete vereniging financieel te steunen zonder dat het u een cent kost.

Mogen we op uw stem rekenen?

40 jaar Keizer

Op 31 augustus 2021 is het 40 jaar geleden dat Wil van der Laak keizer werd van het Sint Antonius Sint Sebastiaan gilde uit Udenhout.

Op 29 augustus ontving hij hiervoor als dank de vendelgroet van zijn gilde. zie de foto galerij: http://www.stantonius-stsebastiaanudenhout.nl/fotogalerij-php/

 

 

Jubileum 40 jaar keizer

Koningschieten van de Udenhoutse Gilden

Het Koningschieten van de Udenhoutse Gilden
Op maandag 30 augustus, dat is Kermismaandag, zullen de leden van de Udenhoutse Gilden: Sint Joris en Sint Antonius – Sint Sebastiaan gaan strijden om de Koningstitels van hun gilde. Momenteel zijn Johan Vriens en Christiaan Weijtmans de gildekoningen. Normaal is het een driejaarlijks festijn, maar door Corona hebben we het 1 jaar moeten uitstellen. Het schieten vindt plaats op het ‘Schutsheike’ gelegen aan de Kreitenmolenstraat (in de nabijheid van de Berkhoek). Al vroeg in de morgen zullen de leden worden gewekt met trom en vendel, zodat ze op tijd zijn voor de gildemis van 9.00 u. in de St. Lambertuskerk. Na deze gildemis zal er op het kerkplein een vendelgroet worden gegeven waarna de gilden in optocht naar het ‘Schutsheike’ gaan. Daar aangekomen zal men eerst driemaal linksom rond de schutsboom lopen – volgens historisch gebruik om de geesten te verjagen – waarna de loting voor het schieten zal plaatsvinden. Rond de klok van 11.30 u. zal het schieten beginnen. De pastoor zal eerst 3x schieten, daarna de burgemeester en als laatste de oud-koning. Hierna zal er geschoten worden om de koningstitel door de leden die graag koning willen worden. Diegene die de laatste houtsnipper naar beneden schiet mag zich koning noemen van het betreffende gilde. Als beide gilden hebben geschoten worden ter plaatse de nieuwe koningen geïnstalleerd. Daarna gaan de gilden weer terug naar het dorp waar de nieuwe koningen worden voorgesteld aan de wereldlijke en kerkelijke overheid. Vervolgens gaan de gilden naar hun eigen gildehuis om de dag verder feestelijk af te sluiten.

Udenhoutsevlag

Op 6 oktober 1972 begon de procedure voor vaststelling van een eigen gemeentevlag. Oorspronkelijk dacht men aan de kleuren geel en blauw zoals het wapen. Maar toen bleek dat diverse omliggende gemeenten reeds een vlag hadden waarin die kleuren de boventoon voerden, is hiervan afgezien. Blauw werd vervangen door groen, verwijzend naar de natuur. Aan de broekzijde werden de banen geel en groen versierd met de blauwe leeuw van het gemeentewapen en de kleuren van de beide plaatselijke schuttersgilden St.-Antonius en St.-Sebastiaan (groenrood) en St.-Joris (geelrood).

Het ontwerp heeft men voorgelegd aan de Hoge Raad van Adel en de Stichting voor Banistiek. Na enkele kleine wijzigingen heeft de gemeenteraad de vlag vastgesteld op 7 juni 1973. De vlag is voor het eerst gebruikt in september 1973.

 

Leugen vogel schieten

Ter voorbereiding van het Koningschieten wordt, in overleg met het zustergilde Sint Joris, een leugenvogel (onechte vogel) op de schutsboom van het Schutsweike (een bijzondere lokatie aan de kreitenmolenstraat) geplaatst. De leugenvogel Hij wordt op de zaterdag vier weken voor het Koningschieten geplaatst en twee dagen later, op de maandagochtend vanaf een half uur na zonsopgang geschoten. De volgorde van het schieten wordt bepaald door de volgorde waarop de gildebroeders en gildezusters aankomen.
Het gilde dat de leugenvogel schiet, biedt die aan de kastelein van het eigen gildehuis aan. Het andere trakteert, de eerstvolgende zaterdag, alle gildebroeders en gildezusters van beide gilden die hebben mee geschoten op een rondje bier in het gildehuis van de winnaar.
Als de leugenvogel is gevallen, wordt de schutsboom gestreken en wordt er voor de daarop volgende vier weken een berkentak op geplaatst om aan te geven dat binnenkort koning wordt geschoten.

Proclematie en Teerdag 2021

Teerdag 2021.
De proclamatie met de een hart onder de riem, alle adressen getrakteerd en de Teerdag niet zoals we gewend zijn, niet naar de Gilde mis en geen vendelgroet op het kerkplein en een ander wijze de vendelgroet bij de t Heem gebracht, en ook niet samen genieten van de koffie tafel met boerenmik met zult en hagelslag.
Geen middag activiteit en ook geen boslusttrofee waar we om strijden. Uiteindelijk een afsluiting met een Buffet zou fijn zijn geweest.
Helaas, maar alles voor de gezondheid van jullie allemaal.
We gaan er voor in 2022 om deze te vieren die dag: Zegt het Voort!

Rabo ClubSupport

De actie Rabo Club support heeft dit jaar voor ‘t gilde maar liefst het mooie bedrag van € 309.18 opgebracht. Wij besteden dit bedrag o.a. restauratie van de gilde trommen . Dankjewel voor alle stemmen!

Hoi Allemaal

Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,

Hopende dat jullie allemaal gezond mogen zijn!

Zorg goed voor jezelf en je omgeving in deze tijd, blijf alert en dat het je covid 19 buiten kan houden!

Wel een keer goed nieuws  zoals  jullie kunnen lezen, namens het bestuur heel hartelijk bedankt voor het stemmen!

Hoofdman Johan Vriens

Archief van het Gilde:

Archief van het Gilde:

1970 Dokter van keep 25 Jubileum
Dokter Paul van Keep (geboren te Breda op 9 maart 1918, huisarts van 1945 tot 1984) kwam op 6 juni 1944 naar Udenhout als assistent van dokter Lobach. Na het overlijden van dokter Lobach in 1945 werd door hem de praktijk voortgezet in het oude doktershuis in de Kreitenmolenstraat op nummer 5. Na zijn huwelijk met Nel Horsten in 1945 werd zijn echtgenote assistente in de dokterspraktijk en bleef de jaren door zijn rechterhand. De Indië-tijd betekende ruim twee jaar actieve dienst overzee als militair arts (1947-1949). De praktijk werd in die jaren waargenomen door dokter Margry. Op 22 augustus 1970 werden de heer en mevrouw Van Keep uitbundig en massaal door de Udenhoutse gemeenschap gehuldigd bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum als huisarts. De tweede grootse hulde vond plaats bij gelegenheid van zijn laatste spreekuur op 1 april 1984. Dokter Van Keep vervulde in de loop der jaren vele maatschappelijke functies, zoals docent van de EHBO, medisch adviseur van het Wit-Gele-Kruis, lid van het bestuur van Scouting en voorzitter van de Culturele Kring. Bij zijn afscheid ontving hij de gouden erepenning van de gemeente Udenhout. De praktijk werd overgenomen door dokter Louis Coret. Dokter Van Keep overleed op 13 mei 2001.

Raboclubsupport

Hoi Allemaal

Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,

Ja het is weer zover het jaarlijks Rabobank Clubsupport vanaf 5 oktober.

Je kan weer stemmen en we hopen natuurlijk dat dat jullie op ons doen.

Rabo app Site (zoeken) Gilde

ONS DOEL

Het gilde heeft een vijftal gilde trommen in het bezit. Waaronder 1 jeugdtrom.

Een aantal van deze trommen is aan restauratie toe. Drie stuks zijn van 1968 en1 is ouder.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit nieuwe vellen uitdeuken koperen ketel, schoonmaken spantouwen inregelen. Dit alles door een gespecialiseerd bedrijf.

Het zou zeer zekere fijn zijn om jullie stem te mogen krijgen.

 

Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Hoofdman

 

Johan Vriens